Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

Την Τρίτη 31/01/2017 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ, με κύριο θέμα τα οικονομικά ζητήματα. Από την ΑΚΕ κατατέθηκε συμπληρωματικά και εξαιτίας της σοβαρότητάς του το θέμα που αφορά στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών, το οποίο είχε προκύψει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν: Από το νέο Δ.Σ. Απ. Μουμτσάκης, Ν. Αξιμιώτης, Ηλ. Παππάς (ΔΗΣΥ), Δ. Καρακεχαγιόγλου, Στ. Κεχαγιάς (ΔΑΚΕ), Ειρ. Ασβεστά (ΑΚΕ), Β. Ποιμενίδης (ΑΣΕ), Αν. Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ). Από το απερχόμενο Δ.Σ. Ν. Θεοδοσίου, Μιχ. Κεσόγλου, Μαρ. Κεσόγλου, Ν. Συμεωνίδης

Απόντες ήταν: Δ. Δημοσθενίδης (ΔΑΚΕ).

Συζητήθηκαν αποκλειστικά τα οικονομικά ζητήματα, που αφορούσαν στην προηγούμενη συνδικαλιστική χρήση. Δόθηκαν απαντήσεις και στοιχεία από την ταμία του Συλλόγου σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους της ΔΑΚΕ. Συγκεκριμένα:

Για τα οδοιπορικά, όπως καταγράφονται στον οικονομικό απολογισμό αναφέρθηκε πως η αποζημίωση για συνδικαλιστική ενημέρωση  είναι στο 0,25/χλμ. και η αποζημίωση μελών που μετακινούνται εκτός Καβάλας για συνεδριάσεις Δ.Σ. εξορθολογίστηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος με βάση τη χιλιομετρική απόσταση προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή. Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα με τον αριθμό των μετακινούμενων μελών, ο οποίος για την τελευταία διετία  είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες συνδικαλιστικές χρήσεις και τον αριθμό των συνεδριάσεων που είναι σαφώς περισσότερες λόγω των εξελίξεων της επικαιρότητας, ακόμα  και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα οδοιπορικά των μελών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 70 ευρώ μηνιαίως,  που προβλέπονται για τον Πρόεδρο του Συλλόγου (εκτός των καλοκαιρινών μηνών), από παλαιότερες αποφάσεις και επικαιροποιούνται με την έναρξη εργασιών κάθε ΔΣ. Όπως άλλωστε συμβαίνει και στη ΔΟΕ τα ποσά αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις ΔΣ και δεν προβλέπονται από τα αντίστοιχα καταστατικά. Στο συνολικό ποσό, που αναγράφεται στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση των αντιπροσώπων. Το ποσό αυτό κατά ένα μέρος έχει επιστραφεί από την Ομοσπονδία το μήνα Δεκέμβριο και το υπόλοιπο θα αφαιρεθεί από τις αποδόσεις των συνδρομών προς τη ΔΟΕ το επόμενο διάστημα. Αναφέρθηκαν ονομαστικά αποζημιώσεις μελών της συγκεκριμένης χρήσης αλλά και προηγούμενων χρήσεων. Τα οδοιπορικά, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα έξοδα έχουν ανά περίπτωση την ενυπόγραφη έγκριση του συνόλου των μελών του ΔΣ και τηρείται αρχείο παρουσιών των μελών και μετακινήσεων στα σχολεία.

Για τα έσοδα από εκδηλώσεις διευκρινίστηκε πως δεν υπήρχε αντίτιμο εισόδου για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας και η θεατρική ομάδα έχει εδώ και χρόνια αποδεσμευτεί από τις δραστηριότητες του συλλόγου και έχει αυτονομηθεί.

Για τα έξοδα δημόσιων εκδηλώσεων και σεμιναρίων δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία και τονίστηκε ότι δεν έχουν στόχο την εισροή εσόδων αλλά την προβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικά διήμερα που έδωσαν την ευκαιρία να προβληθεί το έργο του συλλόγου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για τα έξοδα που περιλαμβάνονται στον κωδικό Διάφορα διευκρινίστηκε πως αφορούν σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλες κατηγορίες, όπως δωρεές σε ιδρύματα, αγορά εξοπλισμού για κληρώσεις σχολείων στις εκδηλώσεις κοπής πίτας κλπ. Τονίστηκε πως η δυσλειτουργία των υφιστάμενων κωδικών είχε επισημανθεί από την ταμία, αλλά διατηρήθηκαν προκειμένου να είναι εφικτό να αντληθούν συγκριτικά στοιχεία με τις προηγούμενες χρήσεις και ήδη έχει ζητηθεί η συνδρομή του συνεργαζόμενου λογιστή, ώστε να εξορθολογιστούν με βάση και τη φορολογική νομοθεσία.

Τέλος παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία, που αποτυπώνουν αριθμητικά πως η οικονομική διαχείριση της συγκεκριμένης περιόδου μείωσε τα έξοδα του συλλόγου κατά 19.957 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Είναι απολύτως ξεκάθαρο πως η παράταξη της ΔΑΚΕ είχε διαμέσου των προηγούμενων εκπροσώπων της, που ενέκριναν ενυπόγραφα τα έξοδα, άμεση πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία κατά την προηγούμενη συνδικαλιστική χρήση, όπως  άλλωστε και για τα έξοδα του Δεκεμβρίου που εκλήθησαν να συνυπογράψουν, αλλά αρνήθηκαν. Εκτίμηση μας είναι πως υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν στην οικονομική  διαχείριση και την αξιοποίηση της περιουσίας του συλλόγου, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν μέσα από ουσιαστικές προτάσεις όλων και σε κλίμα συναίνεσης, χωρίς να γίνονται αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, αλλά με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα όλες τις προτάσεις των συναδέλφων, που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εκπρόσωπος της ΑΚΕ

στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Καβάλας

Ειρήνη Ασβεστά

Print Friendly, PDF & Email