Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

8 Αυγούστου 2017

Η ΕΡΑ για το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017

 

Το Υπουργείο Παιδείας σχεδόν είκοσι χρόνια από την έκδοση των ΠΔ 200 και 201 του 1998 επί υπουργίας Γ. Αρσένη  εξέδωσε νέο Προεδρικό Διάταγμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.

Για την ΕΡΑ το ότι οι διατάξεις λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνονται σε ένα και το αυτό Προεδρικό Διάταγμα είναι από μόνο του σε θετική κατεύθυνση, διότι καταργεί την αντίληψη που ήθελε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όχι ενιαία, αλλά διαιρεμένη σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δημοτικού και πρωτοβάθμια αγωγή Νηπιαγωγείου.

Γίνεται επίσης αντιληπτό στο ΠΔ ότι υπάρχει κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και της δυνατότητας οι εκπαιδευτικοί να σταθμίζουν, να παίρνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας και να ενεργούν για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργίας της.

Θετικό είναι το γεγονός της επέκτασης του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού και στα  Μονοθέσια,  Διθέσια και Τριθέσια από τον προσεχή Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση κατά τρόπο ισότιμο για όλα τα παιδιά της χώρας και σε όλα τα σχολεία (4.400) τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

 Το νέο ΠΔ ικανοποιεί το χρόνιο αίτημα των εκπαιδευτικών η ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα  να λογίζεται ως  διδακτική για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Στο νέο ΠΔ δεν γίνεται αναφορά στο +10% πάνω από τον μέγιστο αριθμό των μαθητών στα τμήματα. Αυτό είναι γεγονός θετικό αφού ουσιαστικά έτσι καταργείται η δυνατότητα αύξησης των μαθητών στα τμήματα πέραν των 25 που έδινε Υπουργική Απόφαση του Αρβανιτόπουλου.

Ισχυροποιεί τα νηπιαγωγεία και τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με τη διαδικασία των εγγραφών ώστε να μη μένουν τα προνήπια εκτός νηπιαγωγείων.

Δίνει τη δυνατότητα στα νηπιαγωγεία στην αρχή του διδακτικού έτους να έχουν ευέλικτο ωράριο 2 εβδομάδων για να προσαρμόζονται ομαλά τα νήπια στο σχολικό περιβάλλον.

Κατοχυρώνει υποχρεωτικά την ύπαρξη δασκάλου-δασκάλαςΠ.Ε.70 σε κάθε τμήμα του Δημοτικού Σχολείου.

Ενισχύει τη διαφάνεια στο σχολείο κατά τρόπο δημοκρατικό δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών στο ημερολόγιο της σχολικής ζωής.

Αλλαγή θετική και αναγκαία είναι η δυνατότητα αναμόρφωσης του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στη βάση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών έως ότου τοποθετηθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.

Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου σε τυχόν διαφωνίες των μελών των Συλλόγων Διδασκόντων καθορίζεται πλέον ως συμβουλευτικός και μόνο.

Το Π.Δ. εναρμονίζεται με την πραγματικότητα προβλέποντας κατά την ημέρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων να μη γίνονται μαθήματα.

Η ΕΡΑ για το θέμα της επιλογής σημαιοφόρων που παρουσιάστηκε ως μείζονέχει τοποθετηθεί κατά καιρούς καταθέτοντας μια άλλη παιδαγωγική αντίληψη συνολικά για το θέμα της βαθμολογίας στο δημοτικό, το ρόλο του σχολείου, την αριστεία που σκοπίμως οι συντηρητικοί και νεοφιλελεύθεροι στην εκπαίδευσητην αντιμετωπίζουν ως έννοια έξω και πάνω από εκπαιδευτική διαδικασία, όχι ως στόχο μόρφωσης αλλά ως αντίληψη διαχωρισμού, υιοθετώντας μάλιστα και εκφράσεις για «άνισους» μαθητές.

Η λογική που θέλει την σημαία,το σύμβολο της χώρας μας,να θεωρείται αριστείο και βραβείο μόνο για τους άριστους στην αριθμητική βαθμολογίακαι όχι σύμβολο για όλους που συμμετέχουν στα της ελληνικής παιδείας και ιδιαιτέρως για όλα τα παιδιά και αντιπαιδαγωγική είναι και ανιστόρητη.

Η ΕΡΑείναι υπέρ τηςκατάργησης της αριθμητικής βαθμολογίας και αντικατάστασής της από την περιγραφική αξιολόγηση του κάθε παιδιού. Εκεί θα αποτυπώνονται η πρόοδος, θα επιβραβεύεται η προσπάθεια και θα υπογραμμίζονται οι ιδιαίτερες κλίσεις, οι μαθησιακές δυσκολίες και «αδυναμίες» των μαθητών ενισχύοντας την απαραίτητη ανατροφοδότηση,  διαδικασία που θα βοηθήσει και στην καλυτέρευση συνολικά της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής πράξης.

Η ΕΡΑ θεωρεί ότι το σχολείο από μόνο του δεν μπορεί να αλλάξει την κοινωνία,  να την κάνει συνεργατική- συναγωνιστική και όχι ανταγωνιστική, να αλλάξει συνολικά τις δομές της, μπορεί όμως να εποικοδομήσει, να δείξει και να ανοίξει τον δρόμο ώστε η ευτυχία των ανθρώπων και η μόρφωση να περνάει μέσα από το κοινό καλό για τα ωραία και τα μεγάλα της ζωής. Η μόρφωση, η κριτική σκέψη και στάση ποτέ δεν εξαρτήθηκαν από καταστάσεις κατάταξης, ειδικά στην παιδική ηλικία.

Αριστεία για την ΕΡΑ είναι όλοι οι μαθητές να απολαμβάνουν τα αγαθά της παιδείας χωρίς στερήσεις, χωρίς αποκλεισμούς σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα αναβαθμισμένο που θα αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή και μαθήτρια ως ξεχωριστή προσωπικότητα, που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εκπαίδευση που διεκδικούμε δεν μπορεί να βασίζεται σε καταστάσεις κατάταξης, σε ανταγωνισμούς και αντιπαλότητες. Μέτρο σύγκρισης όλων των μαθητών δεν μπορεί να είναι παρά μόνο οι προκλήσεις , η ανάδειξη των ικανοτήτων , το ανέβασμα για όλους στο «Πρώτο Σκαλί» της μόρφωσης. Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και για τους άριστους και τους λιγότερο άριστους, για όλους τους μαθητές, και επακολούθως για την κοινωνία.

Ενώ το νέο Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσειςπου ήταν αναγκαίες και είναι στη σωστή κατεύθυνση,υπάρχουν θέματα που παραλείπονται και άλλα που χρήζουν αλλαγών.

Χρόνια αιτήματα του κλάδου, όπως η μείωση των μαθητών ανά τμήμα, η μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, ο σταθερός υπεύθυνος στο ολοήμερο σχολείο (εκεί που υπάρχουν 2 και πάνω τμήματα ολοημέρου) δεν συμπεριλαμβάνονται. Στο άρθρο 11 η ευθύνη για την σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος δίνεται στον διευθυντή ενώ ρητώς και εξαρχής θα πρέπει να ανατίθεται στον Σύλλογο Διδασκόντων όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο του Π.Δ.

Επίσης, ενώ υπάρχει κατεύθυνση για αύξηση των παιδαγωγικών συνεδριάσεων, το ΠΔ δεν εντάσσει αυτές μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως έργο αναπόσπαστο από την διδακτική πράξη. Η ΕΡΑ διεκδικεί θεσμοθέτηση ειδικής και στοχευμένης συνεδρίασης για παιδαγωγικά θέματα που θα λογίζεται ως ώρα διδακτική.

Η ΕΡΑ θεωρεί για τον καθορισμό των ορίων εγγραφής των μαθητών σε σχολεία ότι είναι καταρχήν πρόβλημα  εκπαιδευτικό, αλλά λόγο και ευθύνη δεν μπορεί παρά να έχει και  η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο συσχετισμός των ορίων με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα,( 25) μπορεί να οδηγήσει στη στέρηση του δικαιώματος των παιδιών να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους, να προκύψουν μετακινήσεις με κίνδυνο την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με διακηρύξεις του ίδιου υπουργείου για μείωση των μαθητών ανά τμήμα.

Η ΕΡΑεκτιμά ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη στιγμή που της έχει ανατεθεί η ευθύνη από την πολιτεία της ανέγερσης και της λειτουργίας των σχολικών κτηρίων πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό των σχολικών ορίων. Η εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα καθορίζει και θα αποφασίζει τελικά τα σχολικά όρια.

Για τις σχολικές γιορτές,και αν μετά από αυτές θα γίνονται συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων ή άλλες διοικητικές εργασίες, το «δύναται» που περιλαμβάνει στο σχετικό άρθρο το Προεδρικό Διάταγμα δεν μπορεί να καθορίζεται από τον διευθυντή  αλλά  από τον Σύλλογο Διδασκόντων και με εκ των προτέρων απόφασή του.

Η ΕΡΑ για τον τρόπο της αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που απουσιάζουν έκτακτα από το σχολείο έχει την άποψη και διεκδικεί  να υπάρχει ικανός αριθμός εκπαιδευτικών στη διάθεση της Διεύθυνσης εκπαίδευσης που θα καλύπτουν άμεσα τις ανάγκες για την εύρυθμη  λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Τα θετικά βήματα που εμπεριέχονται στο νέο προεδρικό διάταγμα δεν πρέπει να μείνουν μετέωρα. Χρειάζεται συνολικός ανασχεδιασμός στόχων – προθέσεων και ρόλων για ένα ριζοσπαστικό δημοκρατικό σχολείο της παιδαγωγικής ελευθερίας, της αντιφασιστικής και αντιπολεμικής εκπαίδευσης, ένα δημοκρατικό σχολείο που δεν θα υποκαθιστά την εκκλησία ούτε θα μπαίνει σε βήμα με την κεφαλή δεξιά, ένα σχολείο που θα χωράει όλα τα παιδιά με όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ταυτόχρονα είναι αναγκαίος ο αγώνας της εκπαιδευτικής κοινότητας για απαλλαγή από την επιτροπεία των δανειστών, τις μνημονιακές «οδηγίες» και τους περιορισμούς που βάζουν όρια και στις επιλογές για την εκπαίδευση.

Η ΕΡΑ διεκδικεί άμεσα και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να δώσουμε έναν συλλογικό αγώνα ώστε κρίσιμα αιτήματα του κλάδου να εισακουσθούν και να υλοποιηθούν επιτέλους από την πολιτεία.

Διεκδικούμε:

 • Δεκατετράχρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο και δωρεάν Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά 4-6 χρονών. Κανένα παιδί 4-6 ετών έξω από το δημόσιο σχολείο.
 • Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης. Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για όλα τα σχολεία και εξοπλισμό τους με τα απαιτούμενα μέσα.
 • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.
 • Ίσα δικαιώματα των αναπληρωτών – συμβασιούχων με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
 • Μείωση του αριθμού των μαθητών από φέτος ανά τάξημε στόχο 20 μαθητές στο Δημοτικό και 15 Νηπιαγωγείο.
 • Ικανός αριθμός εκπαιδευτικών στη διάθεση της Διεύθυνσης εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στα σχολεία.
 • Νέα σχολικά προγράμματα και βιβλία που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, για μια δημοκρατική –ριζοσπαστική εκπαίδευση της ολόπλευρης γνώσης και της κριτικής σκέψης.
 • Στήριξη όλων των μαθητών που έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες με λειτουργία Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα σχολεία. Επέκταση του θεσμού της Παράλληλης στήριξης στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες για ειδική αγωγή για όλες τις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος.
 • Ορισμός σταθερού εκπαιδευτικού, υπεύθυνου για το Ολοήμερο σε σχολεία με 2 τμήματα ολοημέρου και πάνω.
 • Να εγγράφονται όλοι οι μαθητές στο ολοήμερο αρκεί να το επιθυμεί με δήλωσή του ο γονέας ή κηδεμόνας.
 • Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης (ΠΔ152). Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου με αποκλειστικά εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες και με ευθύνη του Συλλόγου διδασκόντων. Οι σχολικοί σύμβουλοι να είναι μόνο επιστημονικοί συνεργάτες των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
 • Να υπάρξει νομοθετική αλλαγήστις αρμοδιότητες και στον ρόλο των στελεχών εκπαίδευσης υπέρ των συλλογικών οργάνων. Ταυτόχρονα να διασφαλιστεί κατά τρόπο καθοριστικό η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.
 • Ένταξη στα σχολεία και στις τάξεις όλων των προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων με παράλληλη λειτουργία τμημάτων υποδοχής.
Print Friendly, PDF & Email