Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή. Φέτος!

Απρίλης 2017

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε ένας ενιαίος σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Έτσι τις ανάγκες των μαθητών για  Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση τις  κάλυπταν μόνιμοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί  που  μετεκπαιδεύτηκαν στο διδασκαλείο, εκπαιδευτικοί που έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές, απόφοιτοι  των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Μακεδονίας που για πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν τους είχαν δώσει ούτε επαγγελματικό δικαίωμα για μόνιμο διορισμό, αλλά και εκπαιδευτικοί με πιστοποιήσεις και σεμινάρια. Το παράδοξο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται ως αναπληρωτές με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή είτε με το βασικό πτυχίο είτε με μεταπτυχιακό ενώ κάλυπταν για χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν είχαν για πολλά χρόνια δικαίωμα για μόνιμο διορισμό, και παραμένουν μέχρι και σήμερα  αδιόριστοι. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η αδιοριστία είναι το πρόβλημα στην ειδική αγωγή και για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη για μόνιμους μαζικούς διορισμούς.

Η ΕΡΑ επειδή όμως δεν συνηθίζει να «αναθεματίζει» την πραγματικότητα αλλά την λαμβάνει υπόψη της και σέβεται πορείες και προσφορές ανθρώπων γι αυτόν τον λόγο θεώρησε θετική την τροπολογία 4415/2016  που καταργούσε διατάξεις του Ν. 3966/2011 που επέτρεπαν να ριζώσει μια εσφαλμένη διάκριση ανάμεσα στον ειδικό και γενικό παιδαγωγό οι οποίοι γίνονταν αντιληπτοί ως διαφορετικές επαγγελματικές οντότητες και εκπρόσωποι διαφορετικών επιστημονικών κλάδων μιας και στην ουσία υποβάθμιζε την εργασία και την προσφορά χιλιάδων εκπαιδευτικών για χρόνια στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η ΕΡΑ εκτιμά ότι οι εκπαιδευτικοί της  Ειδικής Αγωγής δεν μπορεί να αποτελούν ξεχωριστό κλάδο από εκείνον των δασκάλων και των νηπιαγωγών, γιατί η Ειδική αγωγή είναι μέρος της Παιδαγωγικής επιστήμης και όχι ένα άλλο επιστημονικό πεδίο, ξέχωρο από αυτήν.

Η κάλυψη των αναγκών στην Ειδική Αγωγή όπως προείπαμε, δε έγινε με ένα συνολικό και ενιαίο σχεδιασμό από την πολιτεία και τα πανεπιστήμια, αλλά επιλέχτηκε οι ανάγκες να καλυφθούν  με εκπαιδευτικούς που κατέχουν  μεταπτυχιακά τα οποία αποκτήθηκαν με κυρίως με δίδακτρα , με εκπαιδευτικούς από σχολές που εξαρχής έδιναν εξειδίκευση στην Ειδική αγωγή χωρίς την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Δασκάλου Γενικής, πράγμα που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, με εκπαιδευτικούς από πιστοποιήσεις και σεμινάρια και με δασκάλους που μετεκπαιδεύτηκαν στα διδασκαλεία. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να υπάρχουν σήμερα εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και καλύπτουν ανάγκες της ειδικής αγωγής προερχόμενοι από διαφορετικά επίπεδα σπουδών με ανταγωνιστικές στάσεις μεταξύ τους στο ποιοι τελικά είναι κατάλληλοι και ποιοι θα έχουν προτεραιότητα για τον μόνιμο διορισμό, που σημειωτέων δεν βλέπουμε.

Η ΕΡΑ παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το γεγονός των διαφορετικών ομάδων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  προτείνει:

για τους πίνακες:

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων δασκάλων και νηπιαγωγών που αποδεδειγμένα έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή και αυτοί που έχουν εργαστεί επί πολλά χρόνια στην ειδική αγωγή, πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο πίνακα.

Για τη μοριοδότηση:

Με δεδομένο ότι η Πολιτεία και τα πανεπιστήμια επέλεξαν να υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα Ειδικής Αγωγής και ότι αυτά ως τέτοια επιλέχτηκαν από υποψηφίους στα μηχανογραφικά για την είσοδο στις πανεπιστημιακές σχολές δεν μπορεί παρά αυτό να ληφθεί υπόψη και να υπάρχει αυξημένη  μοριοδότηση των πτυχίων των τμημάτων Ειδικής Αγωγής.  Επίσης προτείνουμε η μετεκπαίδευση στα διδασκαλεία να λαμβάνει ίση μοριοδότηση με τα μεταπτυχιακά. Επιπλέον, η προϋπηρεσία όλων όσων εργάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της ειδικής αγωγής να λαμβάνεται υπόψη για όλους  ισότιμα. Εκείνο που δεν μπορεί να συνεχιστεί είναι η προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή να λαμβάνεται μεν ως προϋπηρεσία και για την πρόσληψη στους  πίνακες της Ειδικής Αγωγής και στους πίνακες της Γενικής, χωρίς μάλιστα να ισχύει το αντίστροφο.

Για την ΕΡΑ η Ειδική Αγωγή δεν πρέπει να αποτελεί ξέχωρο και αυτονομημένο κομμάτι της εκπαίδευσης αλλά οργανικό της μέλος. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης χρειάζεται να τεθούν σε νέες βάσεις τα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας νέας, ενιαίας ταυτότητας εκπαιδευτικού που θα προετοιμάζεται για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα η ΕΡΑ προτείνει να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή και τα Παιδαγωγικά τμήματα (τα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής   να μετατραπούν σε Γενικής) και  όλα να έχουν το προπτυχιακό πρόγραμμα ενισχυμένο σε μαθήματα που σχετίζονται με την ειδική αγωγή  και μεταπτυχιακή κατεύθυνση στην ειδική αγωγή που θα παρέχεται δωρεάν.

Και ενώ είναι σαφές ότι μια πρόταση για την Ειδική Αγωγή για να είναι ορθή και δίκαιη χρειάζεται να λάβει υπόψη μια  σειρά παραμέτρους, παρατάξεις στη ΔΟΕ, η ΔΑΚΕ και κυρίως η ΔΗΣΥ αναπολούν τον νόμο της Διαμαντοπούλου, τον  Ν. 3966/2011. Εμφανίζονται μάλιστα ως «υπερασπιστές» των πάντων, «ξεχνώντας» μεταξύ άλλων ότι αυτός ο νόμος είχε στερήσει στην ουσία επαγγελματικά δικαιώματα συναδέλφων και μέσα σε μια νύχτα κατήργησε τις οργανικές θέσεις των μονίμων της Ειδικής Αγωγής  που προήλθαν από διετή μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή μετά από εξετάσεις, καθώς και από τη χρόνια προσφορά τους ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.  

Η ΕΡΑ αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει εναρμόνιση νέων διατάξεων στη βάση της 4415/2016  τροπολογίας, αλλά διαφωνεί και δεν κατανοεί γιατί το Υπουργείο δεν ξεκίνησε έγκαιρα την αναγκαία συζήτηση-διαβούλευση, ώστε να αντιμετωπιστούν κρίσιμα  ζητήματα όπως αυτό της μοριοδότησης, και αντί αυτού να επισπεύδει μέσω τροπολογιών την κατάθεση προτάσεων μέσα σε δυο μέρες.

Η ΕΡΑ εκτιμά ότι το βασικό πρόβλημα που σχετίζεται με τους συναδέλφους/ισσες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και που πρέπει να λυθεί άμεσα είναι αυτό της αδιοριστίας χιλιάδων συναδέλφων και συναδελφισσών, οι οποίοι/ες πολλοί και πολλές έχουν συμπληρώσει 15ετία γυρίζοντας τα σχολεία σ’ όλη την επικράτεια χωρίς να έχει διοριστεί κανείς.

Η ΕΡΑ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή. Φέτος!

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή. Φέτος!

Print Friendly, PDF & Email