Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

20 Μαρτίου 2018

16 ΜΑΡΤΗ 2018 – ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥΣ – ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Σε θετική κατεύθυνση το σχέδιο νόμου για τις υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση.

Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΕΡΑ) όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά μισθολογικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις δομές της εκπαίδευσης και την ανάγκη  ενιαίου 14χρονου Σχολείου χωρίς αποκλεισμούς για κανένα παιδί που ζει στην ελληνική επικράτεια, της υποχρέωσης του κράτους για επέκταση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης που ικανοποιήθηκε από την σημερινή κυβέρνηση  με την ψήφιση τελικά της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης νηπίων και προνηπίων  στο νηπιαγωγείο, την ανάγκη για μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, ήταν η παράταξη που έδωσε αγώνα και μάχες και για την πλέον αυτονόητη διεκδίκηση που ταλάνισε τα προηγούμενα χρόνια τον κλάδο των εκπαιδευτικών:

 • τη μη απόλυση των εκπαιδευτικών και την επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
 • τη μη «κατηγοριοποίηση» αυτών και των σχολείων μέσω της αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013), μιας αξιολόγησης που ευθέως οδηγούσε σε απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλά και σε εργασιακή και εκπαιδευτική ομηρία το σύνολο των εκπαιδευτικών.

Η ΕΡΑ  εκτιμά ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου  για την « ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» κινείται συνολικά σε θετική κατεύθυνση, καθώς μια σειρά ζητήματα που ήταν πάγια και χρόνια αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος σε μεγάλο βαθμό ικανοποιούνται:

 • Καταργείται το ΠΔ 152/2013, η προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (πλην των στελεχών εκπαίδευσης) και σε συνδυασμό με την κατάργηση της σύνδεσης μισθού-βαθμού με την αξιολόγηση δικαιώνεται ένα κρίσιμο αίτημα που αποτέλεσε αιτία μεγάλων αγώνων του κλάδου.
 • Ο Προγραμματισμός και η ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας δε συνδέεται με δείκτες και δεν υφίσταται καμία σύνδεση με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Η μη  δημοσιοποίηση μάλιστα της έκθεσης «αυτοξιολόγησης» των συλλόγων είναι κρίσιμη πρόβλεψη, δημοσιοποίηση που αν επιβαλλόταν θα έφερνε μια σειρά προβλήματα με πρώτο αυτό της κατηγοριοποίησης των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
 • Το σύστημα των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης δομείται με βάση τις ανάγκες των σχολείων, όπως αυτές διαπιστώνονται από τους συλλόγους διδασκόντων. Παράλληλα προβαίνει σε αντικατάσταση του προσωποκεντρικού χαρακτήρα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, με ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας που θα βασίζεται στην συνεργασία, στη διεπιστημονικότητα και στη συλλογικότητα, αντιμετωπίζοντας κατά τρόπο ενιαίο το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, και Λύκειο και την εκπαιδευτική και παιδαγωγική υποστήριξη σε αυτά. Επίσης ενώ δεν καταργείται καμία από τις προσφερόμενες μέχρι σήμερα υποστηρικτικές υπηρεσίες συνενώνονται αυτές σε κοινές δομές κατά τρόπο θεσμικό. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται βάρος τόσο στην επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών, της διδακτικής και του περιεχομένου  (ΠΕΚΕΣ),  στις ανάγκες που εμφανίζονται όλο και περισσότερα στα σχολεία  για ψυχοκοινωνική -συμβουλευτική στήριξη (ΚΕΣΥ), καθώς και στην υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, υγείας και  Τ.Π.Ε. (ΚΕΑ). Θετικό είναι ότι οι δομές αυτές (ΠΕΚΕΣ- ΚΕΣΥ- ΚΕΑ) επίσης συνεργάζονται θεσμικά μεταξύ τους.
 • Θετικό είναι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων με αρμοδιότητες κυρίαρχες, τέτοιες που να τον καθιστούν εκείνο το παιδαγωγικό σώμα που προγραμματίζει, αποφασίζει, αποτιμά, και προβαίνει σε προτάσεις για τις αναγκαίες μορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις του σχολείου.
 • Η συνεργασία όμορων σχολείων με τη δημιουργία «ομάδων σχολείων» είναι αναγκαία και πολύτιμη μιας και θα υπάρχει αλληλοτροφοδότηση της παιδαγωγικής εμπειρίας, της παιδαγωγικής πράξης και των κοινωνικοπολιτιστικών δράσεων του κάθε σχολείου με τα υπόλοιπα. Η συμμετοχή μάλιστα στην επιτροπή που προβλέπεται να υπάρχει, πέρα του διευθυντή και του υποδιευθυντή και εκπαιδευτικού που θα προτείνει ο σύλλογος διδασκόντων είναι γεγονός θετικότατο διότι σηματοδοτεί την διεύρυνση της δημοκρατίας και την αύξηση των αρμοδιοτήτων των συλλόγων διδασκόντων.
 • Καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του Ν. 3848/10. (νόμος Διαμαντοπούλου)
 • Καταργείται το κρίσιμο μέρος των αρμοδιοτήτων της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (Εξωτερική Αξιολόγηση), αυτό που αφορά την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, καταργείται η σύνδεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με την «αυτοαξιολόγηση».
 • Για την επιλογή στελεχών μοριοδοτείται ισχυρά η διδακτική πράξη στην τάξη και καθιερώνονται ενιαία κριτήρια για όλες τις θέσεις.

Η ΕΡΑ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή  που «οι οδηγίες του ΟΟΣΑ» ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά δεν θεωρεί ότι καλύπτει και εξαντλεί στο σύνολό του τη γενικότερη αντίληψή μας για την εκπαίδευση και τις σχέσεις που διέπονται  σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εκτιμούμε ωστόσο ότι το παρόν νομοσχέδιο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αρχή συνολικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, μεταρρυθμίσεων που θα οδηγούν να γίνει πράξη το σύνθημα «Ριζοσπαστικό-Δημοκρατικό Σχολείο για όλα τα παιδιά με όλους τους εκπαιδευτικούς και με όλη τη γνώση».  Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται νομοθετικές τομές ώστε να αρθούν και να διορθωθούν διατάξεις που δεν συνάδουν ούτε με τις ανάγκες της εκπαίδευσης ούτε με την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός των αναπληρωτών από τη διαδικασία έκφρασης γνώμης για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και ότι η έκφραση γνώμης συνολικά των εκπαιδευτικών για την επιλογή εκπαιδευτικών ως στελέχη της εκπαίδευσης δεν έχει αυτόνομο και αποφασιστικό χαρακτήρα αλλά μόνο γνωμοδοτικό.

Η ΕΡΑ θεωρεί ότι το ΣτΕ δεν μπορεί να έχει την πολιτική αρμοδιότητα χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής παρεμβαίνοντας σε μια σειρά ζητήματα, και παρότι εκτιμά  ότι απαιτούνται και συνταγματικές αλλαγές, εντούτοις και με το υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο πολλές του αποφάσεις εμπεριέχουν «πολιτική γραμμή». Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφασή του για το μάθημα και τη διδασκαλία των θρησκευτικών που στην ουσία την Αγία Γραφή τη λογίζει ως κοσμικό κείμενο και σαν  «σύνταγμα» της χώρας.

Η ΕΡΑ εκτιμά ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να προσεχθούν και να γίνουν αλλαγές κατά την ψήφιση του νόμου:

 • Ο αριθμός των μελών στα ΠΕΚΕΣ στα ΚΕΣΥ  και στα ΚΕΑ, ειδικά στα ΠΕΚΕΣ, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον απαραίτητα αναγκαίο, ώστε   οι δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου να έχουν τέτοια στελέχωση που να εγγυώνται την καλύτερη δυνατή επίτευξη του σκοπού τους, αλλά και για να μην υπάρξει  κίνδυνος «συγκεντρωτισμού», στο βαθμό που δεν θα εξασφαλιστεί η άμεση σχέση και δια της παρουσίας των μελών των παραπάνω δομών στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 • Οι αυξημένες αρμοδιότητες– ιδίως οι παιδαγωγικές- στους συλλόγους διδασκόντων θα δημιουργήσουν προβλήματα στην πράξη καθώς δεν προβλέπεται ο απαιτούμενος χρόνος για το κατά το δυνατόν καλύτερη άσκηση αυτών. Είναι επιτακτική η ανάγκη η πρόταση της ΕΡΑ να γίνει πράξη: εβδομαδιαία ωριαία (διαφορετική μέρα κάθε εβδομάδα) συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων με κάθε φορά συγκεκριμένο παιδαγωγικό – διδακτικό- θέμα, ώρα που θα λογίζεται ως ώρα διδακτική.
 • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εξαντλείται στις ενδοσχολικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις, στις επιμορφώσεις εντός των σχολείων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνολικότερη επιμόρφωση, ανάλογη της παρεχόμενης από τα Διδασκαλεία, ώστε όλοι εκπαιδευτικοί σταδιακά να επιμορφώνονται-μετεκπαιδεύονται έχοντας εκπαιδευτική άδεια.
 • Ενώ καταργεί ένα μεγάλο μέρος του Ν. 3848/10, δεν προχωρά στην κατάργηση συνολικά  του συστήματος διορισμών που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο νόμο. Η ΕΡΑ θα αγωνιστεί για την κατάργηση και του τελευταίου τμήματος αυτού  του αντιεκπαιδευτικού νόμου που αφορά το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, διεκδικώντας την έναρξη μαζικών διορισμών στην εκπαίδευση με ένα νέο σύστημα βασισμένο  στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία και στο έργο των αναπληρωτών-συμβασιούχων εκπαιδευτικών.
 • Αναφέρεται και ορθώς ότι ενισχύεται ο παιδαγωγικός ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο διοικητικός και ο παιδαγωγικός ρόλος των διευθυντών. Για να μην υπάρχει σύγχυση καθηκόντων θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ότι οι διευθυντές βεβαίως παίρνουν πρωτοβουλίες παιδαγωγικού χαρακτήρα τις οποίες όμως εισηγούνται στον Σύλλογο Διδασκόντων και εκεί λαμβάνονται τελικά οι αποφάσεις.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

η ΕΡΑ άμεσα θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις στον νομοσχέδιο , αλλά επειδή γνωρίζει ότι οι όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν είναι απαλλαγμένες από μνημονιακές δεσμεύσεις και «κατευθύνσεις» (βλ. ΟΟΣΑ) θα συμβάλλει κινηματικά και πολιτικά στην ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού κινήματος, ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές πλευρές του νόμου.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς  μέσα κυρίως από τα θεσμικά τους όργανα (Σύλλογοι Διδασκόντων, Γ.Σ. Συλλόγων Π.Ε.) να συζητήσουν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και έχοντας ως γνώμονα τις πάγιες και βασικές αρχές του εκπαιδευτικού κινήματος και του κλάδου, να αντιταχτούν στα αρνητικά και σε παραλήψεις, αλλά και να υπερασπιστούν τα θετικά, πολλά των εκ των οποίων αποτελούν χρόνια και πάγια αιτήματα του κλάδου (πχ. κατάργηση προσωπικής αξιολόγησης- ΠΔ152/2013).

Ταυτόχρονα  μέσα από συλλογικές διαδικασίες  να συμβάλουν στη διεκδίκηση ριζικών δημοκρατικών αλλαγών στη δημόσια εκπαίδευση επιβάλλοντας συνολικότερες εξελίξεις στην κατεύθυνση των θέσεων και των αναγκών του κλάδου.

Print Friendly, PDF & Email