Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

Την Τρίτη 19/03/2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ, με προτεινόμενα από την ΑΚΕ θέματα:

 1. Σεμινάρια Συντονιστών (Περιγραφική Αξιολόγηση)
 2. Σχολική στέγη

Παρόντες: Απ. Μουμτσάκης, Θ.Τζεράκης (ΔΗΣΥ) , Κ. Λαζαρίδου, (ΔΑΚΕ), Β. Ποιμενίδης (ΑΣΕ)  , Δ. Καρακεχαγιόγλου (Εν.Εκπ.), Ειρ. Ασβεστά (ΑΚΕ), Αν. Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ).

Απόντες: Ν. Αξιμιώτης (ΔΗΣΥ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

 •  Λειτουργικά προβλήματα σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών (ΔΑΚΕ): Συζητήθηκε το θέμα των λειτουργικών προβλημάτων στις σχολικές μονάδες τις ημέρες, που πραγματοποιούνται επιμορφώσεις από τους Συντονιστές. Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί σχετική επιστολή προς την Περιφερειακή Διεύθυνση, την οποία ανέλαβε να συντάξει η Κ.Λαζαρίδου. Πρόταση μας ήταν να υπάρχει ειδική αναφορά στα νηπιαγωγεία, όπου σε κάθε περίπτωση η απουσία συναδέλφου διαταράσσει την ομαλή λειτουργία. Επιπλέον εκφράσαμε την θέση μας σχετικά με τις επιμορφώσεις από τα ΠΕΚΕΣ και τους Συντονιστές, όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο1, το οποίο τέθηκε σε ψηφοφορία, αλλά καταψηφίστηκε από τους εκπροσώπους των ΔΗΣΥ, ΔΑΚΕ, Εν.Εκπ. και ΕΡΑ.
 • Διαμαρτυρία για την κατάργηση εκπροσώπησης τριτοβάθμιων οργανώσεων για το ΚΕ.Σ.Υ. (ΔΑΚΕ): Αποφασίστηκε ομόφωνα να κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες η σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ.
 • Αξιολόγηση (ΑΣΕ) : Κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο της ΑΣΕ κείμενο, το οποίο και υπερψηφίσαμε, γιατί ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην οπτική μας. Αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθούν ανά περιοχή συναντήσεις του ΔΣ με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το θέμα. Η πρώτη συνάντηση ορίστηκε για την Τρίτη  9/4 στο  Δήμο Παγγαίου (3ο Δ.Σ. Ελευθερούπολης).
 • Νηπιαγωγεία (ΑΣΕ): Κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο της ΑΣΕ κείμενο σχετικά με την καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης , το οποίο και υπερψηφίσαμε, γιατί συνάδει με τις απόψεις μας, όπως έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς.
 • Ταμειακά ζητήματα (Εν. Εκπ.): Συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα που αφορούν στο ταμείο του Συλλόγου. Μετά τη συγκρότηση του νέου ΔΣ έχουμε ζητήσει από τον ταμία να κατατεθεί άμεσα εισήγηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2019. Ελπίζουμε να παρουσιαστεί προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση, όπως και τα έξοδα του πρώτου τριμήνου 2019.
 • Αγωγός ΤΑΠ (Εν. Εκπ.): Κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο των Εν. Εκπ. κείμενο σχετικά με τον αγωγό ΤΑΠ, το οποίο καταψηφίσαμε, γιατί θεωρούμε πως αναφέρεται στο θέμα επιφανειακά, χωρίς να επισημαίνει τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, που εξυπηρετούνται, ούτε και τους κινδύνους που απορρέουν από τη διέλευση των αγωγών φυσικού αερίου στην περιοχή.
 • Σεμινάρια Συντονιστών (Περιγραφική Αξιολόγηση) (ΑΚΕ): Κατατέθηκε προς ψήφιση η επισυναπτόμενη εισήγηση2 σχετικά με την περιγραφική αξιολόγηση που προτείνεται από το ΙΕΠ και παρουσιάζεται από τους Συντονιστές. Το κείμενο καταψηφίστηκε από τους εκπροσώπους των ΔΗΣΥ, ΔΑΚΕ, Εν. Εκπ. και ΕΡΑ.
 • Σχολικές Επιτροπές (ΑΚΕ)(από προηγούμενη συνεδρίαση) : Παρουσιάστηκε στα μέλη του ΔΣ το ερωτηματολόγιο-φόρμα, που είχαμε αναλάβει να συντάξουμε, ώστε να συλλεχθούν άμεσα πληροφορίες από τις σχολικές μονάδες, και ψηφίστηκε ομόφωνα.

Το θέμα της Σχολικής Στέγης, που είχαμε προτείνει στην ημερήσια διάταξη,  μετατίθεται σε επόμενη συνεδρίαση.

Η εκπρόσωπος της ΑΚΕ
στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Καβάλας
Ειρήνη Ασβεστά


(1) Σεμινάρια  των  Συντονιστών  του Εκπαιδευτικού  Έργου. Η νέα μορφή της επιμόρφωσης

  Τους τελευταίους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (θεσμός που αντικατέστησε τους Σχολικούς Συμβούλους) βλέπουμε να έρχονται στα σχολεία προσκλήσεις για τη διεξαγωγή σεμιναρίων «επιμόρφωσης», που αφορούν τόσο σε θέματα της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης, όσο και στην υλοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα πλευρών της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, που θεσμοθετήθηκαν από την κυβέρνηση με το νόμο 4547/18.

 Πρόκειται για μονοήμερα σεμινάρια , που αποτελούν «άλλοθι» για την εδώ και χρόνια κατάργηση της επιμόρφωσης.  Mε τον νόμο 4547/18 για την επιμόρφωση προβλέπεται ότι αυτή υλοποιείται στα πλαίσια των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού , δηλ. στις νέες αποκεντρωμένες δομές που θεσμοθέτησε πέρσι τον Ιούνιο το Υπουργείο Παιδείας.    

Η επιμόρφωση στα πλαίσια των ΠΕ.ΚΕ. Σ

  Άρθρο 5 Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. … 6. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστάται Ολομέλεια, που αποτελείται από όλους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου και είναι αρμόδια να αποφασίζει για: α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Ενώ και τα ΚΕΣΥ αναλαμβάνουν τέτοιες  συρρικνωμένες  μορφές επιμόρφωσης:

Άρθρο 7 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. … γγ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας, 

   Με την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών  στην εκπαίδευση, σημαντικοί θεσμοί ,όπως τα Διδασκαλεία, καταργήθηκαν , η επιμόρφωση  συρρικνώθηκε και πέρασε κάτω από αυστηρό κρατικό και ιδεολογικό έλεγχο, μέσω των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Παράλληλα, γιγαντώνεται η βιομηχανία των εμπορευματοποιημένων μεταπτυχιακών με τα οποία πουλιέται ελπίδα εργασίας στους αναπληρωτές συναδέλφους μας και γιατί όχι ελπίδα επιβίωσης στην εργασία για τους μονίμους  σε λίγο καιρό. Έτσι διαχέεται το μήνυμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι η είσοδος και η διατήρηση της εργασίας τους είναι θέμα αγοράς  προσόντων και πως η επιμόρφωση ως δικαίωμα με ελεύθερη πρόσβαση απ’ όλους δεν υφίσταται.

   Τα νέα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν την αντιεκπαιδευτκή πολιτική κυβέρνησης /Ο.Ο.Σ.Α /Ε.Ε  και στον τομέα της επιμόρφωσης  απευθύνοντας ερωτήματα προς τους Συλλόγους Διδασκόντων για το ποιες είναι οι ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών , γνωρίζοντας καλά ότι μονοήμερα σεμινάρια δεν μπορούν από τη φύση και τις προδιαγραφές του νόμου ν΄ανταποκριθούν σε μια τέτοια ανάγκη. Αυτό που στην ουσία ζητείται από εμάς είναι η συναίνεσή μας στους νέους θεσμούς συρρίκνωσης των μορφωτικών δικαιωμάτων και η αποδοχή τους ως τετελεσμένα  γεγονότα.  Προσπαθούν να πείσουν τους εκπαιδευτικούς για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας , για τη λεγόμενη «αποτίμηση του  εκπαιδευτικού έργου» και προωθούν τη διάχυση της κουλτούρας αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σώμα. Ταυτόχρονα,  η ευθύνη του κράτους για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μεταφέρεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς -ελλείψει πραγματικής, δωρεάν, δημόσιας  επιμόρφωσης- και συνδυαστικά με την επιδίωξη της εφαρμογής του προσοντολογίου, χτίζεται το νέο εργασιακό προφίλ με φάκελο ατομικών προσόντων για όσους μπορούν να πληρώσουν. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

 • Oυσιαστική επιμόρφωση με επαναλειτουργία των διδασκαλείων ενταγμένων στα Πανεπιστήμια και τις αντίστοιχες  εκπαιδευτικές άδειες  στους εκπαιδευτικούς.
 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες για κάθε σχολική μονάδα.
 • Απαλλαγή από τα δίδακτρα για το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδρομής των εκπαιδευτικών (διδακτορικά, μεταπτυχιακά)

(2)Σχετικά με τα σεμινάρια για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών

Με αφορμή την «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» που καλεί το Υπουργείο και οι συντονιστές του  ΠΕΚΕΣ  τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και τους/τις Προισταμένους/ες των Νηπιαγωγείων επισημαίνουμε τα εξής:

Βλέπουμε με ανησυχία ότι το θέμα αυτό επανέρχεται ως συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος, που ξεκίνησε το Υπ Παιδείας το 2016 με τη γνωστή διαδικασία του προγράμματος ΕΣΠΑ. Σήμερα πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών αλλά επεκτείνεται έμμεσα σε όλες τις σχολικές μονάδες πολλαπλασιαστικά.

Θεωρούμε ότι:

 • Η εποικοδομητική παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας ενός μαθητή επιτυγχάνεται με τον συλλογικό σχεδιασμό της παιδαγωγικής πράξης, που προϋποθέτει ο σύλλογος διδασκόντων να είναι σταθερός και για το λόγο αυτό απαιτούνται μόνιμες θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα. Σε αυτή τη βάση, πρέπει να προβλέπεται διαρκής ενημέρωση των γονέων για την πορεία του τμήματος και σε συνάρτηση με αυτήν και κάθε μαθητή – μαθήτριας.
 • Η αποτίμηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, που δεν μπορούν να χωρέσουν σε κανένα τυποποιημένο αξιολογικό σχήμα Η δομή της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, οι στόχοι που υπηρετεί, τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, η ταξική και εθνική προέλευση των μαθητών, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία και την εξέλιξη του μαθητή. Η οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης λειτουργεί μέσα στο πλέγμα των παραγόντων αυτών, που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους, απλά διαπιστώνει και περιγράφει αποτελέσματα.  Αν αυτή η διαδικασία υλοποιείται μέσα από τυποποιημένες και ποσοτικοποιημένες φόρμες, που ακολουθούν το μαθητή σε όλη του την πορεία (portfolio, προφίλ μαθητή κλπ)  καταλήγει μια διαδικασία διαπιστωτική, κατηγοριοποιητική και τελικά απορριπτική.
 • Η αξιολόγηση των μαθητών, στη συντριπτική πλειοψηφία των αξιολογικών συστημάτων χρησιμοποιείται ως στοιχείο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών, καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) είναι στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Θεωρούμε πως το πρόβλημα δεν είναι αν η αποτύπωση γίνεται ποσοτικά ή ποιοτικά, αλλά το γεγονός ότι θα κρύβεται ο ταξικός χαρακτήρας του σχολείου, οι κοινωνικές αιτίες που δημιουργούν τις διακρίσεις και τις άνισες επιδόσεις ανάμεσα στους μαθητές. Αν το υπουργείο είχε πραγματικά αγαθές προθέσεις θα έπρεπε να ασχοληθεί ακριβώς με την επίλυση αυτών των ζητημάτων, ώστε να υπάρχει πραγματικά θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών.

Θα παρακολουθούμε τη διαδικασία αυτή και όλες τις σχετικές εξελίξεις και δεν πρόκειται να αποδεχτούμε καμία προσπάθεια για δημιουργία τετελεσμένων που συνδέονται άμεσα με το ρόλο, την εργασία μας και τους μαθητές μας.

Print Friendly, PDF & Email