Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo
Συντασσόμαστε με την απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας
ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ο νόμος για την επιλογή των διευθυντών των σχολείων αντικαθιστά τον προηγούμενο νόμο με την απαράδεκτη απόφαση του ΣτΕ, όπου αναφέρεται ρητά ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων «δεν αποτελεί κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας όπως είναι τα καθιερωμένα συμβούλια της διοικήσεως».

Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση (με τη συναίνεση της μνημονιακής αντιπολίτευσης) τα συνδυάζει όλα: το διαβόητο ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου, το Π.Δ.152/2013 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, το ν.4369/2016 για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Έτσι, η επιλογή των διευθυντών εφαρμόζει όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στο δημόσιο που το 4ο μνημόνιο επιβάλλει.

Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών προβλέπεται:

  • Επαναφορά της διαβόητης συνέντευξης, που ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές/τριες και τη διοίκηση.
  • Κατάργηση της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων και αντικατάστασή της με τη «φόρμα αποτίμησης»: «Η γνώμη (μόνον) των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού……». Το τελικό πρακτικό που θα διαμορφωθεί, θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο προς το συμβούλιο επιλογής.
  • Αποκλεισμός των αναπληρωτών. Οι ελαστικά εργαζόμενοι συνάδελφοι, -ισσές μας, ως αναλώσιμο προσωπικό, έχουν μεν την «υποχρέωση» να μετακινούνται κάθε χρόνο από σχολείο σε σχολείο όχι όμως το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους!

Η επιλογή των διευθυντών είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το ρόλο του διευθυντή –  «μάνατζερ», που με την «αυτονομία» και την «αυτοαξιολόγησή» των σχολείων  θα ελέγχει και θα ελέγχεται για την υλοποίηση των «στόχων» του σχολείου, μέσα σε ένα πλαίσιο αιματηρής δημοσιονομικής πολιτικής, αδιοριστίας, ελαστικής εργασίας και συντηρητικών αναδιαρθρώσεων. Στο Τριετές Σχέδιο για την εκπαίδευση  του υπ. Παιδείας (που θα στηρίζεται και στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ 2017) βασικοί άξονες είναι «η  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων, η αξιολόγηση των  στελεχών της εκπαίδευσης, η θέσπιση νέων κριτήριων επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών, η αύξηση  της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και οι διαδικασίες  βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της αυτοαξιολόγησης».

Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ κινηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ έχουμε σαφή θέση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων: Ο σύλλογος διδασκόντων να είναι το κυρίαρχο όργανο και ως συντονιστής/τρια να ορίζεται κυκλικά από τον σύλλογο διδασκόντων (στον οποίο και θα λογοδοτεί) ένα μέλος του, με διετή θητεία και μείωση των διδακτικών καθηκόντων στη διάρκεια αυτής χωρίς μισθολογική διαφοροποίηση. Υποχρέωση θητείας να έχουν όλα τα μέλη.

Επειδή θεωρούμε πως η κατ’ επίφαση δημοκρατία είναι σαφέστατα πιο επικίνδυνη από την έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς νομιμοποιεί την  ιεραρχική οργάνωση στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας και  καλλιεργεί κουλτούρα αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό προσωπικό στρώνοντας το δρόμο σε όλες τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, που έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστούν και προηγούμενα, συντασσόμαστε ξεκάθαρα με την απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας και την απόφαση της ΔΟΕ.

  • Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία γνωμοδότησης για τους υποψήφιους διευθυντές/τριες, τις «φόρμες αποτίμησης», την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Υπογράφουμε τη δήλωση αποχής της ΔΟΕ.   
  • Καλούμε τους αιρετούς και τους διορισμένους στα ΠΥΣΠΕ επιλογής να μη νομιμοποιήσουν με τη βαθμολογία τους τη διαδικασία.
  • Καλούμε τους υποψήφιους διευθυντές/τριες να δεσμευτούν ότι δε θα δεχτούν να γίνουν αξιολογητές/τριες και ότι δε θα υλοποιήσουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όταν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτήν.

 

Διευκρινίσεις

Α. Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν». Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής. Η απεργία – αποχή είναι αποχή έργου και όχι απεργία προσδιορισμένης χρονικής διάρκειας. Απέχουμε από συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ βρισκόμαστε στην εργασία μας. Επιπροσθέτως έχει από 9/6/2017 γίνει και η απαραίτητη (4 εργάσιμες ημέρες) εξώδικη γνωστοποίηση προς τα αρμόδια υπουργεία.

Η απεργία – αποχή δηλώνεται με το σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει αποστείλει η ΔΟΕ και κοινοποιείται μέσω του σχολείου στο ΠΥΣΠΕ.

Β.  Κάθε σώμα του Δημοσίου για να συνεδριάσει χρειάζεται απαρτία. Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρθρ. 14).  Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μπορούν να συμπληρωθούν φύλλα αποτίμησης.  Αν δεν υπάρχει απαρτία δεν μπορεί να αποσταλεί από τον προεδρεύοντα αρχαιότερο μεμονωμένο φύλλο αποτίμησης, κάποιου εκπαιδευτικού.

Αν σε απευκταία περίπτωση, η πλειοψηφία προχωρήσει στη διαδικασία αποτίμησης υποψηφίων, τότε ο κάθε μειοψηφών συνάδελφος, ανεξαρτήτως αν η πλειοψηφία συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία, έχει το δικαίωμα να απέχει, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή, να καταθέσει τη σχετική δήλωση της ΔΟΕ και να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση κάνοντας τις υπόλοιπες εργασίες του, στο σχολείο.

Γ. Ο προεδρεύων αρχαιότερος, αν δεν υπάρχει απαρτία, αποστέλλει στο ΠΥΣΠΕ το διαβιβαστικό του, είτε σφραγίζοντας και υπογράφοντας τη Δήλωση της ΔΟΕ, είτε συντάσσοντας διαβιβαστικό και επισυνάπτοντας τη Δήλωση των εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που υπάρχει απαρτία, τότε εφόσον ο αρχαιότερος μετέχει στην αποχή, αποχωρεί από τη συνεδρίαση και τη θέση του παίρνει ο επόμενος.

Η Δήλωση των εκπαιδευτικών και το διαβιβαστικό του αρχαιοτέρου παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου του Σχολείου (η Δήλωση απεργίας – αποχής εισερχόμενο και το διαβιβαστικό με τον ίδιο Α.Πρ. εξερχόμενο προς το ΠΥΣΠΕ). Κρατούνται αντίγραφα στο φάκελο όπου είχαν κρατηθεί τα πρακτικά της ψηφοφορίας του Ιουνίου 2015.

Δ. Την ώρα που έχει οριστεί, ο/η αρχαιότερος/η καλεί τους ορισθέντες μονίμους εκπαιδευτικούς στο χώρο συνεδριάσεων. Ερωτά αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ΠΡΙΝ ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αμέσως μετά κατατίθεται από συναδέλφους η δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή. Ο αρχαιότερος διαπιστώνει την έλλειψη απαρτίας και κατά συνέπεια την αδυναμία συνεδρίασης. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν στις υπόλοιπες εργασίες τους και ο ίδιος α. ενημερώνει τους/τις υποψηφίους για την έλλειψη απαρτίας, β. παίρνει Α. Πρ. για το έγγραφο των εκπαιδευτικών, γ. Συντάσσει διαβιβαστικό με τον ίδιο Α.Πρ., επισυνάπτει το έγγραφο των εκπαιδευτικών, σφραγίζει, υπογράφει, αποστέλλει στο ΠΥΣΠΕ.

Print Friendly, PDF & Email