Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

Την Τρίτη 05/03/2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ, με προτεινόμενα από την ΑΚΕ θέματα

  1. Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών
  2. Σχολική στέγη

Παρόντες: Απ. Μουμτσάκης, Ν. Αξιμιώτης (ΔΗΣΥ), Κ. Λαζαρίδου, (ΔΑΚΕ), Β. Ποιμενίδης (ΑΣΕ)  , Δ. Καρακεχαγιόγλου (Εν.Εκπ.), Ειρ. Ασβεστά (ΑΚΕ), Αν. Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ).

Απόντες: Θ.Τζεράκης (ΔΗΣΥ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  •  Ταμείο αλληλοβοήθειας (καταστατικό) και τροποποίηση καταστατικού (ΔΗΣΥ, Εν.Εκπ.): Συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας καταστατικού ταμείου αλληλοβοήθειας. Αποφασίστηκε να καταθέσουν όλες οι παρατάξεις τις προτάσεις τους και να χρησιμοποιηθεί ως βάση και το προσχέδιο, που δημιουργήθηκε κατά τη συνδικαλιστική διετία 2014-16. Πρόταση μας είναι, αφού κατατεθούν οι προτάσεις των παρατάξεων, να ανατεθεί η δημιουργία του καταστατικού σε δικηγόρο με σχετική ειδίκευση, μια και πρόκειται για νομικό κείμενο . Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται ήδη στην ΕΛΜΕ Καβάλας. Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία προϋποθέτει καταστατική συνέλευση, προτείναμε αυτή να είναι η τακτική Γ.Σ. στην έναρξη του σχ. έτους 2019-20, μια και στη συνέλευση του Ιουνίου θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις και να υπάρχουν αποφάσεις, που θα μεταφερθούν από τους αντιπροσώπους στη ΓΣ της ΔΟΕ. Στο θέμα θα επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση.
  • Ελλείψεις στα σχολεία και Σχολικές Επιτροπές Δήμων (ΑΣΕ, ΑΚΕ): Διαβάστηκε η πρόταση της ΑΣΕ και στην τοποθέτηση μας προτείναμε συγκεκριμένα βήματα αναφορικά με το θέμα. Πρώτον ο Σύλλογος να συγκεντρώσει στοιχεία από τα σχολεία σχετικά με τις ελλείψεις με τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας, που θα επιτρέπει να ομαδοποιηθούν τα ζητήματα, προκειμένου να υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση στα σχολεία. Δεύτερον να υπάρξει συνάντηση με όλους τους συναδέλφους, που συμμετέχουν στις σχολικές επιτροπές, προκειμένου να εξεταστούν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται και ο τρόπος λειτουργίας ανά περίπτωση. Τρίτον με βάση την εμπειρία και των συναδέλφων, που συμμετέχουν, να συνταχθεί πρόταση του Συλλόγου, που θα κατατεθεί σε όλους τους Δήμους και θα πραγματοποιηθεί για τον σκοπό αυτό συνάντηση με όλους τους δημάρχους και τους προέδρους των σχολικών επιτροπών. Τέλος να πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση- εκδήλωση για την παρουσίαση της πρότασης, ώστε να κοινοποιηθεί στην τοπική κοινωνία. Στην εκδήλωση να προσκληθούν η Ένωση και οι Σύλλογοι γονέων, όλες οι υποψήφιες δημοτικές παρατάξεις και φυσικά οι συνάδελφοι προκειμένου να παρουσιάσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία.
  • Περιγραφική αξιολόγηση (ΔΗΣΥ) : Με αφορμή τα  σεμινάρια των Συντονιστών, τα οποία εντάσσονται σε σχετικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το ΙΕΠ και το οποίο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά, προτείναμε ο Σύλλογος να παρέμβει με τοποθέτηση του στα σεμινάρια. Παρότι η περιγραφική αξιολόγηση σε σχέση με ένα βαθμολογικό σύστημα αξιολογείται θετικά, το πλαίσιο, όπου η διαδικασία εντάσσεται από το ΙΕΠ, θεωρούμε ότι συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον καλλιεργείται μέσω των σεμιναρίων προς τα στελέχη (διευθυντές και προισταμένους), που θα έχουν την ευθύνη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας,  μια συγκεκριμένη κουλτούρα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όπου κυριαρχεί ξεκάθαρα η ιεραρχική δομή και στρώνει το έδαφος για την προετοιμασία των αυριανών «αξιολογητών». Το ΔΣ κατά πλειοψηφία αποφάσισε να μην υπάρξει καμία παρέμβαση. Στο θέμα θα επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση.
  • Αξιοποίηση παλιού νοσοκομείου (ΑΣΕ): Παρουσιάστηκε η πρόταση της ΑΣΕ, την οποία θεωρούμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η χρήση του δημόσιου χώρου προς κοινωνικό όφελος, ιδιαίτερα όταν αφορά ομάδες πληθυσμού, που χρήζουν ειδικής μέριμνας (ελαστικά εργαζόμενοι από άλλες  πόλεις, φοιτητές, άστεγοι και άτομα με χαμηλά εισοδήματα), σε αντιδιαστολή με τη  λειτουργία των Δήμων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και τη λογική του κέρδους, μας βρίσκει ξεκάθαρα σύμφωνους.. Ωστόσο θεωρούμε πως μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να είναι απολύτως στοιχειοθετημένη, πολιτικά αλλά και τεχνικά, προκειμένου να παρουσιαστεί δημόσια και να αναζητήσει τις απαιτούμενες κοινωνικές συμμαχίες, ώστε να έχει προοπτικές υλοποίησης. Για το λόγο αυτό ψηφίσαμε παρόν στο συγκεκριμένο κείμενο και επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα.

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Σχολικής στέγης, θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση.

Η εκπρόσωπος της ΑΚΕ

στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ν. Καβάλας

Ειρήνη Ασβεστά

Print Friendly, PDF & Email