Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

Εμπαιγμός του Υπουργείου Παιδείας εις βάρος των μαθητών και των εκπαιδευτικών

9-4-2020

Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης και με το κλείσιμο των σχολείων που επέφερε, η ΕΡΑ και η εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα υπογράμμισε το αυτονόητο για μας ότι «οι εκπαιδευτικοί πάντα και τώρα δίπλα στους μαθητές τους αγωνίζονται για τη μόρφωση και το δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους τους μαθητές χωρίς αποκλεισμούς».

Η εξασφάλιση της καθολικότητας του όλου εγχειρήματος για την εξ αποστάσεως  με την παροχή laptop ή tablet και σύνδεση ίντερνετ σε όλους τους μαθητές –μεταξύ άλλων επισημάνσεων- αποτελούσε και αποτελεί για την ΕΡΑ πρωτεύον ζήτημα. Αφού πέρασε ένας σχεδόν μήνας και το Υπουργείο κώφευσε στο παραπάνω αίτημα, είδαμε τελικά να αποστέλλει στις 7/4/2020 την εξής εγκύκλιο με τη μορφή του μάλιστα κατεπείγοντος:  «…Να καταγραφούν οι ανάγκες ανά σχολική μονάδα με στόχο «α) να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων όσο και μετέπειτα για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. β) να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού. Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων)»

Και ενώ πράγματι στάλθηκαν τα στοιχεία αυτά από τα σχολεία στο Υπουργείο Παιδείας, με νέα εγκύκλιο, σήμερα 9/4/2020, αναιρεί την παραπάνω αναφέροντας: «…διευκρινίζουμε ότι η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών)» (!) και «διευκρινίζοντας τη διευκρίνιση» τελικά αποφάσισε: «1 λάπτοπ ανά 50 μαθητές και αυτό εφόσον αν δεν είχε δοθεί παλιότερα και αν δεν είχαν δηλώσει τα σχολεία στο myschool φορητό υπολογιστή» !

Η ΕΡΑ καταγγέλλει τον απίστευτο αυτόν  εμπαιγμό του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους μαθητές στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς  και ζητά να πάρει πίσω την σημερινή εγκύκλιο και άμεσα να προχωρήσει στην υλοποίηση γενναίας παροχής του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε διάθεση εκατομμυρίων για επικοινωνιακούς σκοπούς θεωρούμε προσβολή να παραγκωνίζεται η εκπαίδευση- μαθητές και οι εκπαιδευτικοί- και ταυτόχρονα το Υπουργείο να «καμαρώνει» ότι στηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή αποδεικνύει αυτό που εξ αρχής φοβόμασταν,  ότι τελικά η κυβέρνηση θα ποντάρει στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών δείχνοντας πλήρη αδιαφορία για το αν και πόσοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς προβλήματα στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Καλούμε έστω και τώρα την Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες της και το Υπουργείο Παιδείας να  αποσύρει άμεσα την τελευταία «διευκρινιστική» εγκύκλιο και να καλύψει όλες τις ανάγκες με laptop ή tablet για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό που αποκλείεται στην πράξη από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Print Friendly, PDF & Email